ortaklık

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, müşterek veya iştirak halindeki taşınır veya taşınmaz malların üzerindeki ortaklığın bitirilerek her tarafın kendi şahsi malına dönüştürülmesidir. Ortaklığın giderilmesi davalarında dava yargılamadan feragat etse bile davalılar davayı devam ettirebilir. Bu noktada hak kaybı yaşamamak adına avukat yardımıyla davayı takip etmek önemlidir. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar iki yöntemle ortaklığı bitirebilir. bu yöntemler aynen taksim suretiyle ve satış suretiyledir. Aynen taksimde malın değeri ne ise taraf sayısına bölünür. Paydaşlık giderilir.