Posts

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, müşterek veya iştirak halindeki taşınır veya taşınmaz malların üzerindeki ortaklığın bitirilerek her tarafın kendi şahsi malına dönüştürülmesidir. Ortaklığın giderilmesi davalarında dava yargılamadan feragat etse bile davalılar davayı devam ettirebilir. Bu noktada hak kaybı yaşamamak adına avukat yardımıyla davayı takip etmek önemlidir. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar iki yöntemle ortaklığı bitirebilir. bu yöntemler aynen taksim suretiyle ve satış suretiyledir. Aynen taksimde malın değeri ne ise taraf sayısına bölünür. Paydaşlık giderilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası 2023

Anlaşmalı boşanma davası, TMK 166/3 uyarınca “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.” Yani kanundan da anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma; Evlilikleri en az bir yıl sürmüş çiftlerin birlikte başvurarak ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına dair kanaat getirilmesi esasına dayanan bir boşanma çeşididir.